CNC obrábacie centrá

  CENTATEQ P-110

 

MODEL :

BMG 110 K

 BMG 110 R
 typ pracovného stola  konzolový  rastrový AL
 pracovná plocha stola  X x Y  3 100 / 4.200 x 1 600 mm  3 100 / 4.200 x 1 600 mm
 počet nosných konzol   6 - 8 ks  celá plocha
 polohovanie konzol-dielca  manuálne: pásmo, LED, Laser-kríž  manuálne: laser-dielec
 tyčové dorazy zadné/bočné/predné  6 / 2x2 / 6 ks - 8 / 2x2 / 8 ks  5 / 2x3 / 8 ks
 max. počet pracovných miest  4 - 4   4
 upnutie dielcov  vákuové prísavky v=100 mm  drážky+tesniaci špagát
 vákuový systém   jednookruhový  
 frézovací agregát - upnutie HSK 63  S1/S2  9,5 / 12 kW; 12 / 15 kW; 14,5 /18,5 kW
 technológia  3-osá; 4-osá; 5-osá
 vŕtacie jednotky   V8/H4X2Y/N; V12/H4X2Y/N; V21/H6X4Y/N; V36/H4X2Y/N
 zásobník pre výmenu nástrojov - lineárny   10 miest - možnosť uložiť nástroje aj pracovné agregáty
 zásobník pre výmenu nástrojov - tanierový  8-miestny / 14 miestny - detto
 vákuové pumpy  BUSCH s výkonom  63 alebo 290 cbm/hod - možnosť spájať viac kusov
 max. výška obrábaného dielca   260 mm od roviny nosnej konzoly, alebo stola
 
 
  CENTATEQ P-210

 MODEL :

BMG 210 K

 BMG 210 R
 typ pracovného stola  konzolový  rastrový AL
 pracovná plocha stola  X x Y  3 100 / 4.200 / 6.000 x 1.600 mm  3 100 / 4.200 / 6.000 x 1.600 mm
 počet nosných konzol   max. 12 ks  celá plocha
 polohovanie konzol-dielca  manuálne: pásmo, LED, Laser-kríž  manuálne: laser-dielec
 tyčové dorazy zadné/bočné/predné  6 / 2x2 / 6 ks - 8 / 2x2 / 8 ks  max. 8 / 3x3 / 14 ks
 max. počet pracovných miest  max. 8  
 upnutie dielcov  vákuové prísavky v=100 mm  drážky+tesniaci špagát
 vákuový systém   dvojokruhový  
 frézovací agregát -upnutie HSK 63 S1/S2  12/15 kW;  14,5/18,5 kW
 technológia  3-osá; 4-osá; 5-osá (vidlica/kardan)
 vŕtacie jednotky   V12/H4X2Y/N; V21/H6X4Y/N; V36/H4X2Y/N
 zásobník nástrojov - lineárny   10 miest - možnosť uložiť nástroje aj pracovné agregáty
 zásobník nástrojov - tanierový  8-miestny / 14 miestny - detto
 vákuové pumpy  BUSCH s výkonom  63 alebo 290 cbm/hod - možnosť spájať viac kusov
 max. výška obrábaného dielca   225 mm od roviny nosnej konzoly, alebo stola
 automatické mazanie   všetky vedenie v osiach X, Y, Z1, Z2,
 Opcie :  
 komfortný balík  ovládacie prvky na kryte stroja
 ochranné prvky   safeScan
 olepovací agregát  predohrevná stanica v bočnom lineárnom zásobníku
 A-FLEX X   kombinácia automatického a konzolového stola
 prípojky vákua  pre opracovanie dielcov v šablónach
 prípojky stlačeného vzduchu  pre použitie pneumatických upínacích elementov
   
 
 
  CENTATEQ P-310

MODEL :

BMG 310 K

 BMG 310 R
 typ pracovného stola  konzolový  rastrový AL
 pracovná plocha stola  X x Y  3 300 / 4.200 / 6.000 x 1.600 mm  3 300 / 4.200 / 6.000 x 1.600 mm
 počet nosných konzol   max. 12 ks  celá plocha
 polohovanie konzol-dielca  manuálne: pásmo, LED, Laser-kríž  manuálne: Laser-dielec
 max. počet pracovných miest  max. 8  
 upnutie dielcov  vákuové prísavky v=100 mm  drážky+tesniaci špagát
 vákuový systém   dvojokruhový  
 frézovací agregát -upnutie HSK 63 S1/S2  10/12 kW;  15,0/18,5 kW  chladené kvapalinou
 technológia  3-osá; 4-osá; 5-osá (vidlica/kardan)
 vŕtacie jednotky   V12/H4X2Y/N; V21/H6X4Y/N; V36/H4X2Y/N
 zásobník nástrojov - lineárny   8 miest - možnosť uložiť nástroje aj pracovné agregáty
 zásobník nástrojov - tanierový  14; 18; 32-miestny   max. 44 miest
 vákuové pumpy  BUSCH s výkonom  63 alebo 290 cbm/hod - možnosť spájať viac kusov
 max. výška obrábaného dielca   270 mm od roviny nosnej konzoly, alebo stola
 automatické mazanie   všetky vedenie v osiach X, Y, Z1, Z2,
 Opcie :  
 komfortný balík  ovládacie prvky na kryte stroja
 ochranné prvky   safeScan, Bamper
 olepovací agregát  powerEdge;   airTec
 max. výška olepovanej hrany  60 mm
 A-FLEX X   kombinácia automatického a konzolového stola
 prípojky vákua  pre opracovanie dielcov v šablónach
 prípojky stlačeného vzduchu  pre použitie pneumatických upínacích elementov
   
 
 
  CENTATEQ P-510

MODEL :

BMG 510/610

 BMG 510E
    olepovanie a opracovanie
 pracovná dĺžka stola  X  3 300 / 4.200 / 6.000 / 7.400 mm  3 300 / 4.200 / 6.000 / 7.400 mm
 pracovná šírka stola  Y  1.550 / 1.900 / 2.250 / 3.250 mm  1.550 / 1.900 / 2.250 mm
 pracovná výška  Z  300 / 500 mm  
 pendel obrábanie   1.025 /1.375 / 2.375 / 3.075 mm  1.025 /1.375 / 2.375 / 3.075 mm
 počet nosných konzol   max. 12 ks  
 polohovanie konzol-dielca  manuálne: pásmo, LED, Laser-kríž  manuálne: Laser-dielec
 max. počet pracovných miest  max. 8  
 upnutie dielcov  vákuové prísavky v=100 mm  vákuové prísavky v=100 mm
 vákuový systém   dvojokruhový  dvojokruhový
 frézovací agregát -upnutie HSK 63 S1/S2  10/12 kW;  15,0/18,5 kW  chladené kvapalinou
 technológia  3-osá; 4-osá; 5-osá (vidlica/kardan)
 vŕtacie jednotky   V12/H4X2Y/N; V21/H6X4Y/N; V36/H4X2Y/N;  MPU-V20/H10
 zásobník nástrojov - lineárny   8 miest - možnosť uložiť nástroje aj pracovné agregáty
 zásobník nástrojov - tanierový  14; 18; 32-miestny   max. 44 miest
 vákuové pumpy  BUSCH s výkonom  63 alebo 290 cbm/hod - možnosť spájať viac kusov
 max. výška obrábaného dielca   270 mm od roviny nosnej konzoly, alebo stola
 automatické mazanie   všetky vedenie v osiach X, Y, Z1, Z2,
 Opcie :  
 komfortný balík  ovládacie prvky na kryte stroja
 ochranné prvky   safeScan, Bamper
 olepovací agregát  powerEdge;   airTec
 max. výška olepovanej hrany  60 mm
 A-FLEX X   kombinácia automatického a konzolového stola
 prípojky vákua  pre opracovanie dielcov v šablónach
 prípojky stlačeného vzduchu  pre použitie pneumatických upínacích elementov
 zásobník hranovacích pások (kotúče)