Nárezové centrá

  HPP 130

 SAWTEQ B-130  - HPP 130  HPP 130/32/32
 rezná dĺžka stroja  3.200 mm
 max. šírka platne  3.100 mm
 rezná výška max.  60 mm
 posuv pilového vozíka  1 - 60 m/min
 posuv materiálu posúvačom

 60 m/min  

 hlavný motor  5,5 kW  ( opcia 7,5 kW )
 motor predrezu  remeňový prevod
 počet upínacích klieštin  5 ks 
 predné vzduchové stoly  3 ks 
 požadované odsávanie   2.600 m3/hod
 
 
  HPP 200

 SAWTEQ B-200   -  HPP 200    32/32

 38/38,  38/32

 43/43, 43/38, 43/32 
 rezná dĺžka stroja    3.200 mm  3.800 mm  4.300 mm
 max. šírka platne    3.100 mm  3.800 mm  4.300 mm
 rezná výška max.    60 mm ( 80 mm)  60 mm ( 80 mm )  60 mm ( 80 mm ) 
 posuv pilov. vozíka    1 – 80 m/min  1 – 80 m/min  1 – 80 m/min
posuv materiálu posúvačom    25/80 m/min  25/80 m/min  25/80 m/min
 hlavný motor    7,5 kW  ( 9,2 kW )  7,5 kW  ( 9,2 kW )  7,5 kW ( 9,2 kW )
 motor predrezu    1,1 kW  1,1 kW  1,1 kW
 počet upínok    6 ks  6 ks  7 ks
 predné stoly    3 ks  3 ks  4 ks
 požadované odsávanie    3 300 m3/hod  3 300 m3/hod  3 300 m3/hod
         
 opcie :      EASY2FEED  EASY2FEED
 
 
  HPP 300

 HOLZMA  -  HPP 300  32/32  38/32  38/38  43/32
 rezná dĺžka stroja  3.200 mm  3.800 mm  3.800 mm  4.300 mm
 max. šírka dielca  3.100 mm  3.100 mm  3.800 mm    3.100 mm
 presah pil. kotúča   80 mm  (95 )  80 mm  80 mm  80 mm
 posuv pilov. vozíka vpred  1 – 150 m/min  1 – 150 m/min  1 – 150 m/min  1 – 150 m/min
 posuv materiálu posúvačom   25/90 m/min  25/90 m/min  25/90 m/min  25/90 m/min
 hlavný motor  13,5 kW  13,5 kW  13,5 kW  13,5 kW
 motor predrezu  2,2 kW  2,2 kW  2,2 kW  2,2 kW
 počet upínok  7 ks  7 ks  7 ks  7 ks
 predné stoly 2160 x 800  1 ks   3 ks  3 ks  1 ks
 predný stôl  2160 x 600  2 ks      3 ks
 požadované odsávanie  3 350 m3/hod  3 350 m3/hod  3 350 m3/hod  3 350 m3/hod
         
 Opcie :        
 
 
  HPP 400

 HOLZMA  HPP 400

 32/32

 38/32

43/38 

56/43 

 Max. dĺžka rezu  3 200 mm  3 800 mm  4 300 mm  5 600 mm
 presah pilového kotúča  110 mm (125)  110 mm (125)  110 mm  (125)  110 mm  (125)
 rýchlosť pilov. vozíka  1-130 m/min  1-130 m/min  1-130 m/min  1-130 m/min
 rýchlosť posuvu materiálu  25/80 m/min  25/80 m/min  25/80 m/min  25/80 m/min
 upínacie prsty  7 ks  7 ks  7 ks  7 ks
 motor píly  13,5 kW  (18)  13,5 kW  (18)  132,5 kW  (18)  13,5 kW  (18)
 motor predrezu  2,2 kW  2,2 kW  2,2 kW  2,2 kW
 celkový príkon  19,5 kW  19,5 kW  19,5 kW  19,5 kW
 vzduchový stôl 2160 x 800  1 ks  3 ks  4 ks  4 ks
 vzduchový stôl 2160 x 650  2 ks   -     s
 potreba odsávania  3 800 m3/hod